O MNĚ

Vše, co nabízím, vychází z mé praktické zkušenosti

Jako vystudovaný právník jsem v roce 2009 zahájil svoji profesionální kariéru v oblasti zdravotnictví, a to přímo v jedné z největších českých nemocnic – Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze, kde jsem se přes 3 roky úspěšně věnoval komplexní tématice veřejných zakázek.

Do oblasti úhradového systému jsem se naplno pustil v pozici právníka odboru léčiv a zdravotnických prostředků na ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ČR, a to v odboru, který odpovídal za úhradovou agendu v hodnotě 40 miliard Kč ročně.

Od roku 2013 jsem jako společník pomáhal vybudovat poradenskou společnost, která se mimo jiné jako první na českém trhu komplexně specializovala na zdravotnické prostředky – od vstupu na trh, přes úhradu až po dodání ve veřejné zakázce.

Nyní jsem se rozhodl pro novou výzvu a coby nezávislý konzultant mám vše 100% pod kontrolou. To mi umožňuje větší flexibilitu a skutečně osobní přístup.

Prakticky od začátku své kariéry se věnuji přednáškové činnosti pro zadavatele, firmy, lékaře a odborné společnosti, univerzity, ale také například v rámci českých či zahraničních programů MBA se zaměřením na veřejné zdravotnictví nebo mezinárodních konferencí.

Vzhledem k tomu, že jsem část studií absolvoval ve Velké Británii, angličtina není problém nejen pro přednášky, ale ani pro práci s nejkomplexnějšími právními texty.

Každoročně se aktivně účastním konference eBF, která se zaměřuje na elektronizaci firemního nákupu a veřejných zakázek, a v roce 2015 jsem byl během jejího konání oceněn cenou Grand Prix v soutěži Fair Sourcing Awards za příspěvek k elektronizaci veřejných zakázek v ČR.

Jsem členem komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci při Ministerstvu zdravotnictví a mezi lety 2018-2022 jsem na základě jmenování Vládou ČR vykonával funkci člena dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Podnikatelům jsem pomáhal se vstupem na trh se zdravotnickými prostředky i léčivy, nastavením distribučních procesů, regulatorních opatření i přípravou na kontroly. Pro klienty jsem se podílel na vzniku nových hrazených výkonů, získání úhrady pro léčiva i zdravotnické prostředky, ale jsem také autorem několika legislativních návrhů.

Z pozice zadavatele jsem se podílel na zakázkách s hodnotou více než 1,3 miliardy Kč. V prostředí zdravotnictví jsem nakupoval např. MR, CT, stenty, implantáty, vyšetřovací rukavice, léčiva i software. Také jsem ale designoval a administroval veřejnou zakázku na grafiku pražské ZOO nebo rekonstrukci přehrady za třičtvrtě miliardy. Kompletoval jsem a podával nabídky za více než 1 miliardu Kč.

JAK (NE)PRACUJI

Upřímně a na rovinu o tom, jak bude naše spolupráce probíhat

Držím se motta „poskytuji odpovědi, ne stanoviska“. Jako klient přece nechcete platit za stohy papírů plných právních rozborů, ke kterým potřebujete slovník a kompas, a to vše zakončené upozorněním, že za výše uvedené neručím. Mým cílem je poskytnout Vám srozumitelně a efektivně informace důležité pro Vaše rozhodnutí.

Nedávám hraběcí rady vyčtené někde ze zákoníku. Logické a analytické právní myšlení považuji za samozřejmost, k tomu navíc přidávám zdravý rozum a praktickou zkušenost. Všechny oblasti, ve kterých pomáhám, jsem si prošel od píky: nadepisoval jsem si obálky, chodil na úřady, nosil dokumenty do podatelen, vyplňoval formuláře ve Věstníku veřejných zakázek i notifikace v RZPRO. Byl jsem na klinikách, operačních sálech i ve výrobě zdravotnických prostředků - nesedím jen mezi paragrafy.

Pokud něco neumím, nenabízím to. Pokud něčemu nerozumím, přiznám to. A pokud se tak stane, velmi pravděpodobně znám někoho, kdo to umí skutečně dobře a za koho dám ruku do ohně. A toho vám doporučím.

Pracuji na základě objednávky či smlouvy, za hodinovou sazbu, fixní rozpočet, success fee, či vzájemnou kombinaci předchozího. Vedu a dálkově zpřístupním online evidenci kdy-co-jak a pro koho jsem udělal, máte tak okamžitou a průběžnou kontrolu nad rozsahem a předmětem poskytovaných služeb.

SLUŽBY

Nejčastěji poskytované

Veřejné zakázky

Za dodavatele analýza podmínek, dotazy, námitky, pro zadavatele pak design i administrace zadávacího řízení a související poradenství.

Zkušenosti z obou stran barikády mi umožňují poskytovat opravdu komplexní služby pro zadavatele i dodavatele. Ať už potřebujete podat nabídku, připravit námitky, nebo naopak pomoct s administrací zadávacího řízení – nic z toho není problém. 13 let praktických zkušeností a miliardové objemy jak na straně zadavatele, tak i dodavatelů. K tomu přednášková činnost, úspěšný návrh novelizace zákona, podpora vývoje elektronických nástrojů.

Vím, co dělám.

Zdravotnické prostředky

Od uvádění na trh – registrace a notifikace, přes zařazování do úhrad, až po prodej v rámci veřejné zakázky. Vše ve vzájemné návaznosti a v rámci promyšlené strategie.

Zdravotnické prostředky jsem nakupoval v jedné z největších nemocnic v ČR. Úhrady zdravotnických prostředků jsem řešil jako právník ústředí VZP ČR. Zdravotnickým prostředkům jsem se uplynulých 10 let věnoval v rámci mé firmy ať už po stránce regulatorní nebo úhradové. Účastnil jsem se a nadále se účastním jednání o legislativě zdravotnických prostředků i jejich úhrad. Jsem členem komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP při Ministerstvu zdravotnictví.

Zdravotnické prostředky řeším komplexně.

Lékaři, ordinace a úhrady zdravotní péče

Orientace ve smluvním vztahu s pojišťovnou, úhradové dodatky.

Založení nebo nákup praxe, získání oprávnění, příprava na kontroly SÚKL a jiných regulačních orgánů.

Pro lékaře často přednáším, vím, co je trápí a na co si dát pozor při provozu praxe, znám praktické problémy při komunikaci se zdravotními pojišťovnami.

Úhradová vyhláška, úhradový dodatek, seznam výkonů, regulace, referenční období – to všechno jsou klíčové pojmy pro každého lékaře, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Kontrola smluv se zdravotními pojišťovnami, poradenství ohledně nastavení úhrad, limitů apod. To určitě není něco, čím by měl lékař trávit svůj čas.

S tím vším umím pomoct.

Strategická orientace v českém zdravotnictví

Vstup na český trh, nejen po regulatorní stránce, ale také v souvislostech úhradového systému ČR.

Máte nový produkt – lék, zdravotnický prostředek, nebo novou službu či proceduru? Pak stojíte po pás v regulacích a po krk v českých poměrech, které často ani nedávají smysl…

Produkt je třeba vybavit správnou dokumentací, pak jej někde ohlásit či zaregistrovat, následně pro něj získat úhradu, a to v režimu a za podmínek, které v praxi umožní lékařům produkt používat či předepisovat (častý kámen úrazu). Tohle všechno je potřeba od začátku sladit a mít na zřeteli specifika situace v ČR.

Českému zdravotnictví rozumím.

REFERENCE...

...ty Vám nenabídnu.

Určitě to neznamená, že nic nedělám nebo že bych se za svou práci styděl, ale jednoduše se pohybuji v oboru, kde hraje prim maximální důraz na důvěrnost.
Dá se dokonce říct, že čím důležitější služba a klient, tím větší akcent na absolutní diskrétnost.
A pokud jste se dostali na tento web, tak zřejmě proto, že mě buď již znáte, anebo jste dostali referenci privátní, od známého či kolegy z oboru.
Věřím proto, že jako zájemci o mé služby moji diskrétnost pochopíte, a jako mí klienti posléze i sami oceníte.